سامانه ثبت شکایات گالری دایموند

مشتری گرامی

در راستاي اجراي ماده 25 قانون ارتقاي نظام سلامت اداري و مقابله با فساد، طراحی سیاه قلم گالری دایموند اقدام به راه اندازي سامانه رسيدگي به شكايت نموده است. از طريق اين سامانه، شاكيان قادر به ارسال شكايت خود به واحد رسیدگی به شکایات موسسه می‏باشند. واحد رسیدگی پس از بررسي شكايات، پاسخ را از طريق همين سامانه به مشتريان منعكس مي نمايد.

پيش از تنظيم و ارسال شكايت خود به نكات زير توجه فرمائيد:

* در صورتيكه قبلاً شكايت خود را بصورت كتبي به روشهاي ديگر ارسال نموده ايد از ارسال آن از طريق اين سامانه خودداري فرماييد.

* ثبت اطلاعات هويت شاكي در اين نرم افزار الزامی مي باشد. بنابراين بايستي نسبت به ثبت دقيق اطلاعات اقدام نماييد.

* مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده برعهده شاكي خواهد بود.

* تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره دار اجباري است.

* باتوجه به محدوديت زماني در نظر گرفته شده براي ايجاد ارتباط با سرور در فضاي اينترنتي به هنگام ورود اطلاعات، شايسته است درابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات، متن شكايت خود، آنرا در محل متن شكايت كپي نماييد.

آرزوی بهترین ها برای شما